Hobby

Ubezpieczenie sportów ekstremalnych

Ubezpieczenie uprawiania sportów ekstremalnych  przeznaczone jest dla osób podróżujących w ryzykowne miejsca lub uprawiających niebezpieczne dyscypliny sportowe. Zobacz na czym polega tego rodzaju ubezpieczenie dla sportowców i zdecyduj czy to opcja dla Ciebie.

Uprawienie sportów ekstremalnych wiąże się z dużym ryzykiem kontuzji i poważniejszych urazów. Dlatego przed podjęciem konkretnej aktywności warto się odpowiednio zabezpieczyć, korzystając również z oferty ubezpieczenia dla sportowców przeznaczonego dla sportów ekstremalnych. Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje na ten temat.

Co to są sporty ekstremalne?

Sporty ekstremalne najczęściej ujmowane są jako aktywność sportowa, której uprawianie wymaga ponadprzeciętnych umiejętności, odwagi i działania w warunkach dużego ryzyka, często zagrożenia życia. Definicja tego pojęcia może być jednak różna w zależności od ubezpieczyciela. Dyscyplinę, którą jedno towarzystwo zakwalifikuje do sportów ekstremalnych, inne może uznać za aktywność wysokiego ryzyka. W związku z tym przed zakupem ubezpieczenia dla sportowców należy dokładne zapoznać się z warunkami umowy.

Zazwyczaj do sportów ekstremalnych są zaliczane następujące dyscypliny:

 • skoki na bungee,
 • paralotniarstwo,
 • speologia,
 • sporty powietrzne,
 • ewolucje akrobatyczne,
 • jazda na nartach poza wyznaczonymi szlakami,
 • parkour,
 • freerun,
 • alpinizm i himalaizm,
 • sporty uprawiane na wysokości powyżej 4 500 m n.p.m. lub w trudnych warunkach klimatycznych lub terenowych,
 • skoki narciarskie,
 • wspinaczka lodowa,
 • kolarstwo górskie,
 • heliskiing,
 • heliboarding,

Jaki powinien być zakres ubezpieczenia sportów ekstremalnych?

Najważniejszym elementem ubezpieczenia turystycznego jest suma gwarantowana kosztów leczenia. W związku ze zwiększonym prawdopodobieństwem ryzyka odniesienia urazu podczas uprawniania sportów ekstremalnych, im wyższa, tym lepiej. W Europie zalecane jest, aby wynosiła minimum 30 000-60 000 euro. W przypadku dalszych wypraw,  warto zakupić polisę pokrywającą pomoc medyczną w nielimitowanym zakresie.

Ponadto bardzo przydatne będzie również ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).  Za sprawą tego rodzaju ubezpieczenia, zapewnione zostanie świadczenie finansowe w zależności od sumy ubezpieczenia zawartej w wykupionej polisie sportów ekstremalnych oraz procentowego uszkodzenia ciała. Wysokość odszkodowania zostanie określona na podstawie procentowej tabeli zawartej w OWU. Pomocne może okazać się też OC w życiu prywatnym i OC sportowe. Jeżeli z naszej winy uraz odniesie osoba trzecia, towarzystwo wypłaci jej odszkodowanie do wysokości sumy gwarantowanej określonej w umowie. Ponadto właściciele cennego sprzętu sportowego także powinni objąć go ubezpieczeniem.

Wybierając ubezpieczenie sportów ekstremalnych, należy dopasować polisę do własnych potrzeb, czyli wykupić na najbardziej pożądany czas (ubezpieczenia sportów ekstremalnych są najczęściej oferowane na krótki okres), a także w pożądanym zakresie, co może mieć duże znaczenie dla osób uprawiających sporty ekstremalne poza granicami kraju, na przykład na wakacjach.

Sporty ekstremalne a cena ubezpieczenia dla sportowców

Wielu ubezpieczycieli w ogóle nie oferuje możliwości rozszerzenia zakresu ochrony ubezpieczenia turystycznego dla aktywnych fizycznie. W rezultacie znacznie wpływa to na wzrost składki. Jej wysokość jest uzależniona od wieku i stanu zdrowia klienta, a także uprawianej dyscypliny oraz miejsca podróży.

Dodaj komentarz