wszystko o windykacji dlugow
Finanse

Jak odbywa się windykacja długu? Metody windykacji i ich skuteczność

Zadłużenia odzyskuje się na różne sposoby. Najczęściej określane są one wspólnie mianem windykacji. Czym jest windykacja długów? Jak się ona odbywa? Czy jest ona skuteczna?

Czym jest windykacja długów?

Windykacja to proces polegający na próbie odzyskania niespłaconych długów od osób fizycznych lub firm.

Stosowane w jej ramach metody odzyskiwania długów mogą się różnić w zależności od charakteru długu oraz reakcji dłużnika.

Gdy chodzi o windykacje Gliwice – https://klgkancelaria.pl/uslugi-windykacyjne/ to jedno z tych miast, w którym można skorzystać z kompleksowej pomocy firm windykacyjnych mających duże doświadczenie w odzyskiwaniu długów.

Na czym polega windykacja długów?

Proces windykacji długów składa się z kilku etapów następujących po sobie. Obejmuje on przede wszystkim poniższe czynności:

Windykacja miękka

Pierwszym krokiem w windykacji jest zazwyczaj komunikacja z dłużnikiem. Wierzyciel lub jego przedstawiciel, na przykład firma windykacyjna, kontaktuje się z dłużnikiem, aby przypomnieć mu o zaległym długu i wezwać do zapłaty. Komunikacja ta może mieć formę listów, rozmów telefonicznych lub e-maili.

Gdy dłużnik jest gotowy do spłaty zadłużenia, może on negocjować warunki płatności oraz ustalić plan spłaty zadłużenia w ratach. W tym celu przygotowuje się odpowiedni harmonogram płatności, który zawiera informacje dotyczące terminów płatności i wysokości rat.

Windykacja twarda

Jeśli próby odzyskania długu zakończą się niepowodzeniem, wierzyciel może zdecydować się na podjęcie kroków prawnych.

W takim przypadku wiąże się to ze złożeniem pozwu przeciwko dłużnikowi w celu uzyskania orzeczenia sądu dotyczącego niespłaconego długu.

Windykacja komornicza

Jeżeli sąd wyda orzeczenie na korzyść wierzyciela, może on przystąpić do wykonania orzeczenia w celu odzyskania długu.

W takiej sytuacji sprawa trafia do komornika sądowego, który ma prawo do zajmowania majątku należącego do dłużnika. Odzyskanie długu może obejmować zajęcie wynagrodzenia, obciążenia rachunku bankowego, zajęcie należących do dłużnika ruchomości oraz nieruchomości lub inne środki dozwolone przez prawo.

Czy windykacja jest skuteczna?

Procesy windykacyjne długów są ogólnie uznawane za bardzo skuteczne, natomiast nie gwarantują one odzyskania należności.

Trzeba przede wszystkim pamiętać o tym, że dużo zależy od dłużnika, ponieważ nie każdy jest skłonny do spłaty swojego zobowiązania. Czasami dłużnik ukrywa swój majątek, ucieka za granicę lub przepisuje majątek na inną osobę, co utrudnia wyegzekwowanie od niego środków.

Warto jednak wziąć pod uwagę ofertę firm windykacyjnych, ponieważ dzięki nim odzyskanie należności od dłużnika staje się jeszcze łatwiejsze, bez konieczności prowadzenia żadnych czynności we własnym zakresie.